×

Nordli Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Nordli Barnehage

Vi er en kommunal barnehage med 54 plasser for barn i alderen 1-6 år- fordelt på 3 avdelinger. To av avdelingene holder til i den gamle lærerboligen(Nordlias første skolebygg) med Nordlia grendehus som nærmeste nabo . Den siste avdelingen er en friluftsavdeling og har sin base i ei grillhytte i Annexstadskogen – ca. 10 minutters gange fra hovedhuset.
Barnehagen har eksistert siden 1981, og frem til 1994 holdt vi til i kjelleren på Nordli Skole. 1. november 1994 flyttet vi ned til nåværende beliggenhet. Det er vedtatt at det skal bygges ny kommunal barnehage i Nordlia som skal bygges ved siden av Nordli skole. Planen er at barnehagen skal stå ferdig i 2024.

Vi organiserer oss litt ulikt fra år til år - avhengig av alder på barna. Barna i alderen 3-5 år er fordelt på inne-avdelingen – med uteavdelingen som tilleggsbase to dager pr. uke.

I Nordli barnehage har vi i mange år hatt en visjon eller ledestjerne som lyder slik:
"NOEN ER GLAD I MEG FORDI JEG ER DEN JEG ER!"
Denne setningen rommer mye - deriblant vår forpliktelse til å se det enkelte barn, gi det omsorg og trygghet - og bidra til at barnet utvikler et positivt selvbilde - uansett alder og bakgrunn.

Noen er glad i meg for den jeg er

Avdelinger

Nøtteliten er småbarnsavdelingen i Nordli barnehage, Det er ikke alltid like lett å planlegge med de minste – vi må følge den rytmen de små legger opp til. Er`n trøtt så er`n trøtt – vanskelig å forutse fra dag til dag. Vi vil likevel prøve å ha en kort samling, der sang og bevegelse er et naturlig innhold.H...Les mer

Åpningtider

06:30 - 16:30


Adresse

Mekketveien 4
2820

Kontakt

Tlf: 61168266
Tlf: 91881423
Avdelinger

HOMPETITTEN

27 barn

Mobil: 91882469

Epost: nordli.barnehage@ototen.no

 • Marit Dyvesveen Førde

  Pedagogisk leder

 • Thor Arne Moe

  Thor Arne Moe

  Fagarbeider

 • Inger Evenstuen

  Inger Evenstuen

  Barne og ungdomsarbeider

 • Nina Haug

  Nina Haug

  Assistent

NØTTELITEN

14 barn

Mobil: 91881204

 • Anja Brønstad

  Anja Brønstad

  Pedagogisk leder

 • Bente Jordet Krockow

  Bente Jordet Krockow

  Pedagogisk leder

 • Signy Fosso

  Fagarbeider

 • Charlotte Slåttsveen Aasen

  Charlotte Slåttsveen Aasen

  Barne og ungdomsarbeider

 • Randi Eng

  Randi Eng

  Barne og ungdomsarbeider

 • Sunniva Strand

  Lærling

BOLLA PINNSVIN

13 barn

 • Anita Østvold

  Anita Østvold

  Pedagogisk leder

 • Monica Fladsrud

  Monica Fladsrud

  Barne og ungdomsarbeider

 • Nina Lovise berntsen

  Nina Lovise berntsen

  Lærling

Andre ansatte

 • Kjersti Ljønes Rui

  Kjersti Ljønes Rui

  Styrer

 • Mathilde listhaug

  Vikar

 • Turid Martinsen

  Turid Martinsen

  Vikar