×

Avdelinger

Nøtteliten er småbarnsavdelingen i Nordli barnehage,

Det er ikke alltid like lett å planlegge med de minste – vi må følge den rytmen de små legger opp til. Er`n trøtt så er`n trøtt – vanskelig å forutse fra dag til dag. Vi vil likevel prøve å ha en kort samling, der sang og bevegelse er et naturlig innhold.Hverdagen vår vil også bestå av mye frilek ute/inne, Leken er en viktig arena der barna lærer mye både språklig og sosialt – vente på tur, ta hensyn til hverandre og ikke minst det å dele med hverandre. I leken vil vi voksne delta på gulvet sammen med barna, nettopp for å være med å lære dem de sosiale ferdighetene.Andre ting vi prøver å ha tid til i løpet av dagen er for eksempel, tegning, modellere, male, lime, hoppe, sprette, bygge, gå en liten tur i nærmiljøet,  eller…., alt etter dagsform, ønsker og antall barn.

Det er viktig at barna har medbestemmelse, Alle barn uansett alder kan gi uttrykk for hva de mener og hva de liker/ikke liker. De yngste meddeler seg mye med kroppen sin, derfor blir det viktig at vi voksne er flinke til å lese disse signalene. Det er i ”øyeblikket her og nå” som er viktig å fange opp i arbeidet med de minste. De små gleder seg i øyeblikket, og drivkraften er nysgjerrighet. Barna må få nærme seg verden og alt det ukjente på sin måte og i sitt tempo – viktige stikkord her er TID og RO.

Hompetitten er avdelingen for 3 -5 åringene. Avdelingen  består av mange små rom – noe som gjør at vi må tenke litt annerledes i forhold til organisering av dagen. Vi legger opp til en strukturert hverdag med tydelige voksne og tydelige regler – som barna er med på å lage. Vi ønsker å skape et miljø som er preget av forutsigbarhet, gode venner og tilgjengelige voksne. Vi ønsker å ta vare på leken og prøver å legge til rette for god lek ved bla. å ha egne tema for hvert rom – slik at det skal komme tydelig fram hva barna kan leke med. Like viktig er det at de voksne fordeler seg og har oversikt over hva barna leker til enhver tid. Ikke all lek er god – og det er de voksnes ansvar å se til at alle barna har det bra.

 

 Alle barna i aledrsgruppen 3 -5 år har også noen dager der de er på uteavdelingen vår - Bolla Pinnsvin. Denne avdelingen ligger i skogen bortenfor barnehagen.Her har vi bl.a. ei grillhytte.I skogen har vi masse plass, trær, kongler, pinner og steiner. Her er det nok til alle – og vi har god tid. Bevegelse er en naturlig del av dagen – og vi går og beveger oss i ulendt terreng. Dette fører til at barna opparbeider seg god smidighet og god kontroll på kroppen. Barna balanserer på steiner og stubber, hopper over røtter, klatrer i trær og går på oppdagelsesferd i skogen.Barn som har gode fysiske ferdigheter har det bedre sosialt – god kontroll på kroppen er grunnleggende for å få en gode lese- og skriveopplæring.I skogen ønsker vi å bruke mye tid til undring og utforsking av naturen rundt oss og gi barna gode naturopplevelser gjennom lek.