×

Årsplan

Gjennom lek,fellesskap,gode relasjoner,anerkjennelse og medvirkning skaper vi livsglade og robuste barn - i dag og for fremtiden.

                     Vi skal formidle til hvert enkelt barn:

                 "Noen er glad i meg fordi jeg er den jeg er"                              

                                  Våre kjerneverdier er:

                    OMSORG  -  TRYGGHET  -  RESPEKT

 

 I dette legger vi at alle skal få lov til å være seg selv,alle skal oppleve å høre til og passe inn og alle skal få bekreftelse for den de ER . Da trenger barna trygge voksne med omsorg i hjertet som viser med hele seg at de blir glade når barna kommer i barnehagen. "Så godt å se deg". "Jeg har ventet på akkurat deg".

Det handler om å trygge barna i seg selv og i møte med andre mennesker. Å få bekreftelse på at "Jeg er verdifull", "Jeg er god nok" og "de voksne liker meg - i dag også". Det er det god barndom handler om.

                                     

 

Årsplanen vår finner du her