×

Årsplan

Vårt arbeid med omsorg og lek,læring og danning

Vårt hovedmål er at alle barna skal oppleve en hverdag som for hver enkelt er trygg og god.Vi legger vekt på omsorg, vennskap, trygghet, humor, glede og barns medvirkning i hverdagen. Vi jobber mye med å utvikle det enkelte barns sosiale kompetanse, og med det menes hvordan barnet forholder seg til seg selv og andre. Vårt mål er å styrke barnas selvbilde, for ved å ha et positivt selvbilde har barnet et godt grunnlag for positiv samhandling med andre barn og voksne. Uansett hvilket team de tilhører og hvilken base de er på så skal barna være trygge på at de blir hørt,sett og anerkjent for den de er,at de har et fang å krype opp i når noe blir trist, eller de rett og slett trenger ei hvilestund hos en voksen. Også synes vi det er viktig å ha en god porsjon glede og humor i hverdagen.

 

Årsplanen vår finner du her